Byggemodning i Hvissinge øst – etape 3 – Igangværende sag

Bygherre

Glostrup kommune

Rådgiver
Andersen & Grøndlund

Anlægssum
4 mio.

Anlægsår
2017-2019

Projektbeskrivelse
Byggemodning
Grave 16.000 ton jord
Anlægge kloaksystem ca. 12 nye store brønde med forbundne ledninger både i beton og plast
Etablering af 1.100 m2 sø med bentonitmembran
Nedgravning af alle forsyningsledninger til området
Anlægge nye asfaltveje der forbinde området
110 lbm vandrende af brosten
500 m2 nye fortove
600 lbm kantsten af kløvede brosten

Share

Andre projekter i samme kategori

IMG 1053
IMG_1053
IMG_1042
IMG_1048
IMG_1043
Sø I Hvissinge
IMG 1053IMG 1042IMG 1048IMG 1043Sø I Hvissinge