Mød os til Building Green i Forum 2 & 3. November – 5/10-2016

Vi har stor fokus på fremtiden og klimaet der følger med.

Hvordan håndterer vi de øgede vandmængder? hvor skal vi gøre af vandet? skal der graves søer, nedsivningsbassiner, render, faskiner, laves større kloak, bygges bedre dræn? Der er mange udfordringer/muligheder og vi er klar til en snak om fremtiden og hvordan vi løser dem sammen.

Vi sætter fokus på:

  • LAR
  • LUR
  • Permeable belægninger
  • Skybrudssikring

Vi glæder os til at se dig på STAND 34