5 grønne cykelruter

Bygherre

Københavns kommune

Rådgiver
Schønherr A/S & MOE A/S

Anlægssum
7,5 mio

Anlægsår
2014

Projektbeskrivelse
Anlæg af fem grønne cykelruter, hhv. Ryvangsruten, Amagerbanen, Amager Fælled, Fælledparken – Guldbergshave og Fyrbødervej – Lersøparken:
Håndtering af forurenet jord.
Etablering af nye asfaltstier samt hastighedsdæmpende foranstaltninger. inkl. Termoplastisk afstribning.
Belægningsarbejder i chaussésten, brosten, granitkantsten. Og betonfliser/render.
Afvandingsarbejder.
Etablering og tilplantning af plantebede.
Plantning af træer
Montering af inventar.
Montering af belysningsanlæg

Download

Share

Andre projekter i samme kategori

Ny 2015 08 14 11
Ny-2015-08-14-11
Ny-2015-08-14-11
Ny-2015-08-14-11
Ny-2015-08-14-11
Ny 2015 08 14 11Ny 2015 08 14 11Ny 2015 08 14 11Ny 2015 08 14 11