Byggemodning i Hvissinge øst – etape 3 – Igangværende sag

Bygherre

Glostrup kommune

Byggemodning
Grave 16.000 ton jord
Anlægge kloaksystem ca. 12 nye store brønde med forbundne ledninger både i beton og plast
Etablering af 1.100 m2 sø med bentonitmembran
Nedgravning af alle forsyningsledninger til området
Anlægge nye asfaltveje der forbinde området
110 lbm vandrende af brosten
500 m2 nye fortove
600 lbm kantsten af kløvede brosten

Rådgiver
Andersen & GrønlundAndersen og grønlund

Anlægssum
4 mio.

Anlægsår
2017-2019

Share

Andre projekter i samme kategori

Byggemodning Hvissinge - SHP
Byggemodning Hvissinge - SHP
Byggemodning Hvissinge - SHP
Byggemodning Hvissinge - SHP
Byggemodning Hvissinge - SHP
Sø I Hvissinge
Byggemodning Hvissinge - SHPByggemodning Hvissinge - SHPByggemodning Hvissinge - SHPByggemodning Hvissinge - SHPSø I Hvissinge