Flintholm Vest – Gårdanlæg

Bygherre

Frederiksberg kommune

Rådgiver
SBS

Anlægssum
4,8 mio

Anlægsår
2014/2015

Beskrivelse
Etablering af fælles friarealer i 3 gårdrum. Jordarbejder, belægninger, afvanding, etablering af plantebede og græsarealer, montering af inventar, belysningsanlæg, hegn og skure.
Opgaven er udført i tæt bebyggelse med hensyntagen til beboerne, adgangsforhold samt begrænsning af støj.

Download

Share

Andre projekter i samme kategori

Img 9716
Img_9716
Flintholm Vest
Img_9718
Img 9716Flintholm VestImg 9718