Gothersgade, bredere cykelstier

Bygherre

Københavns kommune

Rådgiver
MOE A/S

Anlægssum
5,4 mio

Anlægsår
2016

Projektbeskrivelse
Cykelstien er gjort bedre for at forbedre forholdene for cyklisterne i København
Den er gjort bredere med ny asfalt, kantsten, omlægning af fortov ved overkørsler og ny kørebaneafmærkning.
En del af projektet var også opsætning af inventar, herunder bl.a . bænke og affaldsspande.

Download

Share

Andre projekter i samme kategori

Gothersgade
Gothersgade
Gothersgade
Gothersgade
Gothersgade
Gothersgade
Gothersgade
GothersgadeGothersgadeGothersgadeGothersgadeGothersgadeGothersgade