Klimatilpasning i Trørød

Bygherre

Rudersdal kommune

Rådgiver
Orbicon

Anlægssum
2,6 mio

Projektbeskrivelse
Omprofilering af 2 villaveje – Holmebjerg og Viekæret i Trørød, således at der etableres regnbede til at håndtere overfladevandet. Projektet omfattede bl.a. 1300 m³ jordarbejder, 1000 m² asfaltarbejder, etablering af regnvandsfaskiner, sætning af 400 lbm kantsten, etablering og tilplantning af plantebede, udlæg af vegetationsmåtter 550 m² samt etablering af 1600 m² græsarelaer.

Download

Share

Andre projekter i samme kategori

Klimatilpasning I Trørød
Holmebjerg-231015-fotograf-kim-matthai-leland-05
Holmebjerg-231015-fotograf-kim-matthai-leland-24
Holmebjerg-231015-fotograf-kim-matthai-leland-22
Holmebjerg-231015-fotograf-kim-matthai-leland-16
Holmebjerg-231015-fotograf-kim-matthai-leland-10
Holmebjerg-231015-fotograf-kim-matthai-leland-07
Klimatilpasning I TrørødKlimatilpasning I TrørødKlimatilpasning I TrørødKlimatilpasning I TrørødKlimatilpasning I TrørødKlimatilpasning I Trørød