Københavns Lufthavn – Rundkørsel Øst og tilslutningsanlæg

Bygherre

Københavns lufthavne A/S

Københavns lufthavn har fået udført trafiksanering af rundkørsel, der forbinder både kystvejen, Amager Strandvej og Øresundsmotorvejen – også kaldet rundkørsel øst.

Projektet betød at der blev udført følgende ændringer:

  • En ny venstresvingsbane fra Amager Strandvej i retning mod København (tilslutningsanlægger til motorvejen)
  • En ny venstresvingsbane fra broen mod Amager Strandvej ( afkørsel fra motorvejen)
  • En dedikeret højresvingsbane i rundkørslen, når man kører fra kystvejen og op mod motorvejen.

Al arbejde er foregået uden, at der har været helt afspærret for trafikken. Med 32.000 biler i døgnet er der trængsel, især i myldretiden. Det har medført fokus på trafikhåndtering og sikkerhed.
Entreprisen omfattede rydningsarbejder (herunder 1.780 tons jord, 600 tons asfalt), afvandingsarbejder, asfaltarbejder (4.000 m2), brolægningsarbejder, kørebaneafmærkning, signalanlæg og plantning.

Rådgiver
Viatrafik

Anlægssum
7,1 mio

Anlægsår
2018

Share

Andre projekter i samme kategori

Københavns Lufthavn
Københavns Lufthavn
Københavns Lufthavn
Københavns Lufthavn
Københavns Lufthavn
Københavns LufthavnKøbenhavns LufthavnKøbenhavns LufthavnKøbenhavns Lufthavn