LAR i Virumparken

Bygherre

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S

LAR projekt i Virum med forsinkelses-bassin fra omkringliggende boliger.
Vandet bliver dirigeret ned i en nyanlagt sø som fungere som opsamlingsted og bliver en del af det naturlige landskab omkring sig.
Projektet indeholder:
Gravning af sø
Anlagt nye brønde og dræn op til Ø 560 rør
Der er plantet 45 træer, 550 buske & 1500 plugs
Der er sået nyt græs på ca. 3000 m2
Vegetationsengmåtter på ca. 800 m2

Referenceudtalelse:

Nina Ilona Caspersen,Lyngby-Taarbæk forsyning udtaler:
”Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S har etableret et regnvandsbassin i Virumparken til forsinkelse af regnvand fra et større parcelhusområde. SCHELLER, HOUGAARD & PETERSEN A/S var entreprenører på regnvandsbassinet. Opgaven indebar dels udgravning dels beplantning og kloakarbejde. SHP løste opgaven tilfredsstillende og havde i forbindelse med opgaveløsningen en god dialog med naboer og øvrige interessenter. I forbindelse med diverse udfordringer i løbet af projektet var shp behjælpelig med at finde alternative løsninger hvilket betød at projektet kom godt i mål.”

Rådgiver
Alectia / Niels Lützen Landskabsarkitekter

Anlægssum
4,2 mio

Anlægsår
2016

Download

Share

Andre projekter i samme kategori

IMG 2598 Reduceret
IMG_2598-reduceret
Virumparken
IMG_2581-Reduceret
Dsc_9512
Virumparken
Virumparken
Virumparken
Dsc_9508
IMG 2598 ReduceretVirumparkenIMG 2581 ReduceretDsc 9512VirumparkenVirumparkenVirumparkenDsc 9508