Skåret – Solrødgaard rensningsanlæg

Bygherre

Hillerød Forsyning

Skåret ved Solrødgårds rensningsanlæg, skal der mellem de to bygninger laves et opholdsrum, med ny belægning, sedummåtter, beplantning en gennemgående grøft/vandrende. Herfra skal der senere etableres stationer som giver viden om vandets egenskaber, fakta og måder at håndterer det på.

Det skal danne rammen om konferencer, samt fungere som et læringssted.

 

Rådgiver
Henning LarsenLAR projekt solrødgaard i Hillerød

Anlægssum
2 mio

Anlægsår
2017/2018

Share

Andre projekter i samme kategori

Kilen AWF 4438 Reduceret
Kilen AWF_4438_reduceret
Skåret_superbillede_reduceret
Kilen AWF_4459_reduceret 1107
Kilen AWF_4456_reduceret 1107
Kilen AWF_4453_reduceret
Hillerød Rensningsanlæg
Solrødgaard, Anlæg I Hillerød,lægges Store Fliser
Kilen AWF 4438 ReduceretSkåret Superbillede ReduceretKilen AWF 4459 Reduceret 1107Kilen AWF 4456 Reduceret 1107Kilen AWF 4453 ReduceretHillerød RensningsanlægSolrødgaard, Anlæg I Hillerød,lægges Store Fliser