Specialopgaver

Som navnet antyder, er dette opgaver der ikke umiddelbart lader sig kategorisere. Ligeledes er det ikke opgaver der udføres på daglig basis. SHP råder over en række medarbejdere med særlige kompetencer indenfor membranarbejder på eksempelvis betondæk, kældre m.v.

Se referencer nedenfor: