- Din Grønne Anlægsentreprenør -...et godt sted for gode folk

Skåret ved Solrødgårds rensningsanlæg, er der mellem de to bygninger etableret et opholdsrum, med ny belægning, sedummåtter, beplantning og en gennemgående grøft/vandrende. 

Vi bor i en lille verden, hvor tingene forandres

og tiden fortæller historien


Vi er med til at bygge den verden du ser idag.

I Virumparken er der skabt et forsinkelsesbassin som skal rumme vand fra omkringliggende boliger. 
Vandet bliver dirigeret ned i en nyanlagt sø som fungere som opsamlingsted og bliver en del af det naturlige landskab omkring sig

Amalienborg perimetersikring 


3 brolæggersjak fra 3 forskellige brolæggerfirmaer arbejder side om side på de samme skifter i Amaliegade

Bispebjerg Hospital har fået udført rørarbejder i forbindelse med kombineret køle- varmeanlæg i kombination med et ATES teknikbygning samt fjernvarme. 

Følg os på Instagram