- Din Grønne Anlægsentreprenør -...et godt sted for gode folk

Linnésgade og Rømersgade ved torvehallerne er udført med fossilfrit brændstof og var en del af den grønnere omstilling.

Der er skabt brostensbelagte gader med fokus på cyklister og byrum.

Vi bor i en lille verden, hvor tingene forandres

og tiden fortæller historien


Vi er med til at bygge den verden du ser idag.

I Virumparken er der skabt et forsinkelsesbassin som skal rumme vand fra omkringliggende boliger. 
Vandet bliver dirigeret ned i en nyanlagt sø som fungere som opsamlingsted og bliver en del af det naturlige landskab omkring sig

Amalienborg perimetersikring 


3 brolæggersjak fra 3 forskellige brolæggerfirmaer arbejder side om side på de samme skifter i Amaliegade