Vores værdier

SHP har i 2018 valgt at sætte ord på virksomhedens vigtigste værdier – det vil sige de værdier der betyder mest for den måde vi arbejder og samarbejder på. For os er de ikke nye – de er bare os. I SHP antager vi, at alle møder på arbejde hver dag for at yde deres bedste – og det er med det udgangspunkt, at vi ser hinanden. – støtter hinanden og løser opgaver sammen! For at hjælpe hinanden bedst muligt med dette, har vi udvalgt 5 såkaldte kerneværdier som udgør den bane vi ”spiller” på hver dag. Der findes selvklart mange andre spændende og gode værdier. – dem skal vi på ingen måde fornægte – MEN disse 5 er for SHP de vigtigste og skal være gennemgående i den måde vi dagligt agere overfor hinanden, vores samarbejdspartnere, naboer, trafikanter og andre der kommer i kontakt med vores arbejder ude på pladserne.

Vi er TROVÆRDIGE – en aftale er en aftale – os kan man altid stole på. For vores medarbejdere betyder det, at de ved hvor de har hinanden og de ved hvor de har ledelsen. De kan stole på hinandens arbejde, sikkerheden og jobsikkerheden. For vores samarbejdspartnere betyder det at man altid ved, at det man er blevet lovet også er det man får. Samtidig får man glade og trygge folk på sin sag. – og det er vores vurdering at glade og trygge medarbejdere leverer det bedste produkt og de leverer det så effektivt som det er muligt.

Vi er SAMARBEJDENDE – SHP har ingen kunder – kun samarbejdspartnere, det samme gælder naboer, erhvervsdrivende og trafikanter i og omkring vores byggepladser. For vores medarbejdere betyder det at de kan indgå i opgaven med bedre og tættere relation til bygherren og derved en øget mulighed for at forstå dennes ønsker og krav til det færdige produkt. Dette giver en langt bedre ansvarsfølelse og dermed et bedre resultat for alle.

Vi er FREMADRETTEDE – alle beslutninger, uenigheder, diskussioner har og skal have et fremadrettet formål – vi går altid efter bolden. Det er uundgåeligt at der indimellem opstår uenigheder og misforståelser. – det vigtigste i den situation er at holde fast i, at det er en løsning der skal søges i stedet for en syndebuk. For vores medarbejdere betyder det, at de arbejder i en virksomhedskultur der ikke revser dem der begår fejl – tværtimod skal det være muligt og naturligt at bede om hjælp – sammen er vi stærkere og sammen finder vi de bedste løsninger. For vores samarbejdspartnere betyder det, at vi er løsningsorienterede og at risikoen for fejlbehæftet byggeri minimeres.

Vi er ANERKENDENDE – vi anerkender altid hinanden, hinandens indsats, det gode forsøg, det gode arbejde og det gode liv. Alle fortjener et klap på skulderen når et godt stykke arbejde er udført. – ligegyldigt om det var hårdt, svært eller det bare var en genial ide. For vores medarbejdere betyder det, at de ved når de er en succes, man bliver glad når man får ros – og man bliver faktisk også glad når man giver ros… både internt og eksternt.

Vi er STOLTE – vi er stolte af hinanden, vores arbejde, vores indsats og vores arv. I SHP ser vi stort på Janteloven – vi skal være stolte af det vi kan, det vi udfører, det vi har udført og ikke mindst den måde vi gør det på – nemlig troværdigt, anerkendende, samarbejdende og fremadrettet. Det er både processen og produktet vi skal kunne være stolte over – og det er vi.