Vi udfører

Vi ønsker at være den mest attraktive samarbejdspartner i branchen – så kort kan det siges…

Derfor er SHP et godt valg
Når du vælger SHP, vælger du en samarbejdspartner. vi påtager os netop din opgave – tilbyder vi foruden et fagligt stærkt team, en samarbejdspartner der ønsker at forstå og understøtte de behov du har som bygherre for kvalitet, tid, økonomi og proces. SHP tilbyder at udføre alle former for belægningsopgaver, intensive taghaver og grønne tage, planteopgaver, kloakopgaver, støbearbejder, jordflytning osv… Vi betragter os selv som en Grøn Anlægsentreprenør! Alt i alt er vi en schweizerkniv bestående af et klassisk anlægsgartneri, en skarp kloakmester og en god jord/beton entreprenør…. Som SHP-Samarbejdspartner betyder det, at du får en unik kombination af godt kvalitetshåndværk, leveret af gode og glade medarbejdere, til en stærk pris – altså gode løsninger leveret til tiden! Men det kan alle jo komme og sige…. hvordan løser vi det – tænker du så!? 

Motto
Vort motto siger det hele: SHP – et godt sted for gode folk…

Medarbejdere er “nøglen” til succes
Vi betragter vores medarbejdere som den helt essentielle og uundværlige ”nøgle” til succes. Vi uddanner derfor løbende vores medarbejdere så de altid er fagligt parate til alle de mange typer af opgaver som vi får ind. Uddannelse er vigtig for at få de fagligt korrekte løsninger – men dannelse er for os lige så vigtigt – vi arbejder derfor konstant med at forbedre processen, omgangstonen, accept og forståelse af hinandens evner og begrænsninger. Foruden regulær efteruddannelse via eksterne aktører uddanner vi internt vores formænd. Desuden afholder vi hvert år en række af sociale arrangementer i virksomheden, så alle kan møde hinanden lidt mere uformelt til et godt måltid mad – få talt med hinanden under frie og festlige former – dette bidrager efter vores bedste overbevisning til et stærkere team.

Vi arbejder gennem værdierne
Vi sikrer at vores medarbejdere har en tydelig ”bane at spille på” Banen er defineret af vores 5 kerneværdier – troværdighed, fremadrettethed, samarbejde, anerkendelse og stolthed. Alt hvad vi siger, alt hvad vi gør og alt hvad du som samarbejdspartner oplever skal ske inden for rammerne af disse værdier. Læs mere om vores værdier her…

Opdateret maskinpark
Det rigtige værktøj er det halve arbejde siger et gammelt ordsprog – og i SHP har vi adgang til det bedste. Vores maskinpark – helt fra skruemaskiner til gravemaskiner er fuldt opdateret, moderne og med alt det nyeste tilbehør. Vi har konstant fingeren på pulsen og tilkøber, når det er relevant for enten opgaven eller hvis der sikkerhedsmæssigt er noget at vinde.

Tilbudsafdelingen
SHP’s tilbudsafdeling regner din pris – vi prøver altid på at være konkurrencedygtige – men vi går ikke på kompromis med kvaliteten – og vi udpiner ikke vores leverandører, der som oftest er samarbejdspartnere der, lige som mange af vores bygherrer, går igen og igen.

Tidsstyring
SHP overholder tidsplanerne – vi har stadig til gode at få en dagbod for ikke at have afleveret til tiden! Vi har til gengæld mange eksempler på at vi har afleveret før tid. Af mere konkrete opgavertyper udfører SHP så og sige alt i og på jorden, samt grønne tagløsninger. 

Landskab • Taghaver og grønne tage • Belægning • Klimasikring / LAR / LUR • Byrum og Gårdmiljøer • Kloak • Cykelstier og veje • Jord & Beton • Specialopgaver

Vores medarbejdere består af anlægsgartnere, struktører, kloakfolk, brolæggere samt en række meget dygtige ufaglærte medarbejdere og sidst men ikke mindst chauffører og maskinførere til vores moderne maskiner og lastbiler. Man kan ikke sige uddannelse uden også at sige lærlinge… SHP beskæftiger pt. 3 lærlinge – heraf 2 anlægsgartnere og 1 struktør. Vi tilstræber at have lærlinge svarende til ca. 10% af arbejdsstyrken og sætter stor ære i at være med til at uddanne de næste generationer af dygtige håndværkere inden for vores fagområder.

Kontakt os endelig hvis du vil vide mere – har brug for særlige referencer, sparring om dit projekt eller andet – vi stiller altid gerne op til et møde, og kommer du forbi Vejlegårdsvej 65d giver vi altid en kop varmt fra kanden…