Amager Naturpark P6, P7 & P8

Naturparken skal udvikles med nye hovedindgange og støttepunkter for naturoplevelser og friluftsliv.

projektet indebære opførelse af simple og ikoniske træbygninger med facade- og tagbeklædning af karboniserede klinker

Projektområde 6 – Støttepunkt ved Byskoven
Projektområdet ligger ved diget langs Kalvebod Fælleds vestlige kyststrækning, nord for Amager-motorvejen og i tilslutning til det nye rekreative område ”Byskoven”.

På diget er der etableret et bredt trædæk med sidde-trin og handicapvenligt rampeforløb, hvorfra to rampebroer giver adgang til to flydebroer med op-holdselementer og en badezone, spændt ud mellem flydebroerne.

Projektområde 7 – Støttepunkt ved Havneslusen Nord
Projektområdet ligger på den sydvestlige del af Amager Fælled ved Sluseløbet og støjvolden mod motorcrossbanen, nord for Havneslusen. Cykelruten Havneringen løber gennem området.
Her er etableret en læringspavillion & en Grejbank. Der er opført et opholdsdæk ud til vandet. Samt en flydebro til robåde, kajakker og småbåde.

Projektområde 8 – Støttepunkt ved Havneslusen Syd
Projektområdet ligger på diget ved Kalvebodløbet, lige syd for Sjællandsbroen og jernbanebroen, ud til den eksisterende asfaltsti, Dæmningsvej.

Der etableres et trædæk med opholdstrin og en flydebro med kajakoplæg.


Fakta om projektet:

  • 850 m2 stibelægning
  • Etablering af vandforsyning, afvanding til bygningerne
  • Tømrerarbejde - Herunder trædæk, badebroer inventar til roerne, mindre bygninger med karboniserede træklinkersom bekædning
  • Trapper på skruefundamenter
  • Beplantning -træer, buske, græssåning m.m

 

Bygherre 

Københavns Kommune

Rådgiver 
LYTT A/S

Anlægsår 
2021-2022