Amagerbanen

De gamle jernbanetraceer er ryddet til fordel for cykel/gangsti på 4,3 meters bredde og er 700 meter lang. Der er i projektet opgravet og bortkørt 9000 m3 jord. Langs den nye sti er er etableret fem store regnvandsbassiner som rummer ialt ca. 4000 m3 vand.

 
Til forgrønnelse er der plantet 77 store træer, anlagt Rullegræs og udsået engblomster. I det tidlige forår vil ca. 50.000 blandede påskeliljer gøre området til en fryd for øjet. Fakta om projektet: 

Bygherre 

Københavns kommune 

Rådgiver 
Schønherr Landskab                                                                  

Anlægssum 
6,3 mio. 

Anlægsår 
2018