Amagerfælledvej

Supercykelsti på Amager fælledvej er etableret for at forbedre forholdene for cyklisterne i København. 
Cykelstien er gjort bredere i begge sider, der er etableret ny asfalt, kantsten, mindre omlægning af fortov, nye overkørsler og ny helle. 
Hele arbejdet er udført i et meget trafikeret område både med biler og cyklister. 

 

Bygherre 

Københavns kommune 

Rådgiver 
Sweco 

Anlægssum 
3,5 mio 

Anlægsår 
2016