Perimetersikring af Amalienborg slotsplads 

Perimetersikring af Amalienborg blev udført gennem samarbejde og faglighedmed fokus på områdets historie og dennes brolagte flader. 


Alle indgangsveje til slotspladsen er blevet sikret med 52 stålpullerter. 

Omlægning af eksisterende 1.100 m2 belægninger - brosten/chaussésten, afvandingsarbejder, trafikhåndtering mv. 

Under projektet er der taget hensyn til de tusindvis af mennesker der passerer 

eller besøger slotspladsen hver dag. 

 

Bygherre 

Slots- og kulturstyrelsen 

Rådgiver 
LYTT 

Anlægsår 
2019/2020