Bagsværd bymidte

Bagsværd bymidte er blevet forskønnet med planter og ny belægning til glæde for bymidtens brugere. Midterhellerne er forvandlet til blomstrende oaser, der er opsat granitplinte og ny belysning. 


Projektet er udført med professionel afvikling af trafikken, gennem god dialog og samarbejde med borgere og Gladsaxe kommune.  
Rådgiver/bygherre 
Gladsaxe kommune 

Anlægssum 
2 mio 

Anlægsår 
2018/2019