Bispebjerg Hospital - Jordarbejde

Bispebjerg Hospital har fået udført rørarbejder i forbindelse med kombineret køle- varmeanlæg i kombination med et ATES teknikbygning samt fjernvarme. 
Gravning af traceér, afstivning og styret underboring. 

Bortkørsel af ca. 700 tons jord
Levering og indbygning af ca. 1350 tons grus 
 

Bygherre 

HS (Region hovedstaden) 

Rådgiver 
ENERKON 

Anlægssum 
13,5 mio. 

Anlægsår 
2016/2017