Bredahlsvejkarréen

Gården er blevet gennemrenoveret og står idag fantastisk flot. Den er frodig og har mindre opholdspladser.

Projektet indeholdte udskiftning af belægning, etablering af bede med græs og beplantning samt nedsivningsarealer. Levering og montering af legeredskaber, skure, belysning og andet inventar.


Fakta om projektet:

  • Terrænregulering
  • 800 m2 belægning
  • Sætning af brønde & linjedræn
  • Beplantning -træer, buske, stauder m.m

 

Bygherre 

Københavns Kommune

Rådgiver 
Gaardrum.dk

Anlægsår 
2021-2022