Byggemodning Hvissinge

Byggemodning af areal til boliger 
Der er afgravet 16.000 ton jord ved etablering af 1.100 m2 sø med bentonitmembran til at håndtere overfladevandet, anlagt kloaksystem med ca. 12 nye store brønde med forbundne ledninger både i beton og plast 


Området har fået adgangsveje med asfalt, vandrender i brosten, kantsten og nye fortov der forbinder området. 
 

 

 

Bygherre 

Glostrup kommune 

Rådgiver 
Andersen & Grønlund 

Anlægssum 
4 mio. 

Anlægsår 
2017-2020