DTU

Renovering og udbedringer af skader på eksisterende kloaksystem 

Der er nedgravet 130 m³ nye faskiner hvoraf 1 faskine blev etableret i en lukket gård, 

hvor alle materialer blev kranet ind og ud. 

Etablering af nye brønde og ledninger. 

Entreprisen blev udført på DTU, Lyngby. DTU er en institution hvor mange 

færdes mellem og i bygningerne hele dagen, derfor skal der altid tages hensyn i 

forhold til brugerne, adgangsforhold til og imellem de mange bygninger, 

begrænsning af støj samt hensyntagen til det eksisterende landskab. 

  

 

 

Bygherre 
DTU 
Rådgiver 
Niras