Gentofte Skaterpark

Efter ombygning af skaterhallen samt etablering af skaterpark, med 2500 m² granitbelægning, LAR-grøfter og infiltrationsplæner, plantning af træer, skaterelementer i beton og stål mv. er området blevet et velbesøgt sted. 

 
Bygherre 

Gentofte kommune 

Rådgiver 
Rytter arkitekter 

Anlægssum 
6,5 mio 

Anlægsår 
2014/2015