Gothersgade - Bredere cykelstier

Cykelstien er gjort bedre for at forbedre forholdene for cyklisterne i København. 

Der er etableret ny asfalt, kantsten, omlægning af fortov ved overkørsler og ny kørebaneafmærkning. 


En del af projektet var opsætning af inventar, herunder bl.a . bænke og affaldsspande. 

 

 

Bygherre 

Københavns kommune 

Rådgiver 
MOE A/S 

Anlægssum 
5,4 mio 

Anlægsår 
2016