Københavns Lufthavn- Rundkørsel Øst og tilslutningsanlæg

Lufthavnen har fået udført trafiksanering af rundkørsel, der forbinder både kystvejen, Amager Strandvej og Øresundsmotorvejen – også kaldet rundkørsel øst. 

Der blev etableret: 

  • En ny venstresvingsbane fra Amager Strandvej i retning mod København (tilslutningsanlægger til motorvejen) 
  • En ny venstresvingsbane fra broen mod Amager Strandvej ( afkørsel fra motorvejen) 
  • En dedikeret højresvingsbane i rundkørslen, når man kører fra kystvejen og op mod motorvejen. 

Al arbejde er foregået uden, at der har været helt afspærret for trafikken. Med 32.000 biler i døgnet er der trængsel, især i myldretiden. Det har medført fokus på trafikhåndtering og sikkerhed. 
Entreprisen omfattede rydningsarbejder (herunder 1.780 tons jord, 600 tons asfalt), afvandingsarbejder, asfaltarbejder (4.000 m2), brolægningsarbejder, kørebaneafmærkning, signalanlæg og plantning. 

Bygherre 

Københavns lufthavne A/S 

Rådgiver 
Viatrafik 

Anlægssum 
7,1 mio 

Anlægsår 
2018