Kokkegården - Kloarkrenovering

Udskiftning af eksisterende kloaksystem med adskillige pumpebrønde, fedtudskillere. 
Begrænsede adgangsforhold og projektet kræver tæt koordinering med områdets lejere.  
Jorden er ekstremt forurenet grundet et gammel gasværk som tidligere var beliggende på grunden hvilket stiller store krav til jordhåndteringen og sikkerhedsprocedurer 

 

Bygherre 

Københavns ejendomme 

Rådgiver 

Dines Jørgensen & CO. A/S 

Anlægssum 
13 mio 

Anlægsår 
2017-2018