Limfjordsvej - Klimasikring

Klimasikring af Limfjordsvej er udført med en vejomlægning. Der er etableret regnvandsbede med faskiner, Filtermuld og omstillingsparate planter for at kunne håndtere de store vandmængder. Der er etableret indløb til bedene, hvor overfladevand fra vejarealet henledes til. 


Bygherre 

HOFOR 

Rådgiver 
HOFOR 

Anlægssum 
3 mio