Linnésgade & Rømersgade

Københavns Kommune har fokus på at bidrage til en gradvis grønnere omstilling, og derfor er 

projektet et pilotprojekt for kommunen, hvor der køres med fossilfri og eldrevne 

maskiner under udførelsen, der er anvendt genbrugsstabil og nedbrudt asfalt 

som 08 grus til sættelag. 

Der er nedlagt 32 bilparkeringspladser til fordel for mere 

cykelparkering og grønne byrum, med bredere fortove og 15 nye træer i Rømersgade og Linnésgade samt ny vareindleveringsplads ved Torvehallerne i det indre København. Projektet er udført med fokus på de mange besøgende til Torvehallerne samt de 

omkringliggende forretninger, beboere, cyklister og øvrige trafikanter. 

Indhold: Rydningsarbejder; Bundopbygninger; Afvandingsarbejder herunder 

sætning af 51 brønde og lægning af 200 lbm ø160 PP; Brolægningsarbejder 

herunder 565 lbm granitkantsten, 290 lbm bordursten, 1200 m² brosten, 1000 m² 

fortovssten, 650 m² Københavnerfliser, 100 lbm fortovsvandrender; Asfaltarbejder. 

 

Bygherre 

Københavns kommune 

Rådgiver 
Sweco/Gottlieb Paludan 

Anlægsår 
2020/2021