Linnésgade & Rømersgade

Københavns Kommune har fokus på at bidrage til en gradvis grønnere omstilling, og derfor er projektet et pilotprojekt for kommunen, hvor der køres med fossilfri og eldrevne maskiner under udførelsen, der er anvendt genbrugsstabil og nedbrudt asfalt 

som 08 grus til sættelag. 

Der er nedlagt 32 bilparkeringspladser til fordel for mere cykelparkering og grønne byrum. Der er etableret bredere fortove og 15 nye træer i Rømersgade og Linnésgade samt ny vareindleveringsplads ved Torvehallerne i det indre København. Projektet er udført med fokus på de mange besøgende til Torvehallerne samt de omkringliggende forretninger, beboere, cyklister og øvrige trafikanter. 


Fakta om projektet:

  • Rydningsarbejder
  • Bundopbygninger
  • Afvandingsarbejder - bl.a. sætning af 51 brønde og lægning af 200 lbm ø160 PP
  • Brolægningsarbejder - bl.a. 565 lbm granitkantsten, 290 lbm bordursten, 1200 m² brosten, 1000 m² fortovssten, 650 m² Københavnerfliser, 100 lbm fortovsvandrender
  • Asfaltarbejder. 

 

Bygherre 

Københavns kommune 

Rådgiver 
Sweco/Gottlieb Paludan 

Anlægsår 
2020/2021