Lundtofte Kirke

Hele arealet omkring kirken samt materialepladsen er blevet renoveret og står nu indbydende og praktisk for kirkens ansatte.  


Kirkens belægningsten er genbrugt. Der er etableret nye dræn og kloak, så kirken fortsat kan byde kirkens brugere tørskoet indenfor. 

     

Fakta om projektet: 

  • Ny asfalt, singelsbort ryddes og fornys med OB belægning 
  • Brostenskant. 
  • Chaussestensbelægning. 
  • Nye dræn og kloakforhold. 

 

Bygherre 

Lundtofte sogns menighedsråd 

Rådgiver 
Nørgaard & Holscher Landskabsarkitekter 

Anlægssum 
2,3 mio 

Anlægsår 
2017