Nørrebro - busgade

Etablering af en permanent busgade på Nørrebrogade mellem krydsene 

Borgmestervangen/Hyltebro og Frederikssundsvej/Lygten/Nordre Fasanvej. 


Anlægsarbejdet indeholder etablering af højklassede og ekstra lange 

busperroner; signalarbejder for 3 lyskryds; indsnævring af vejarealet; udretning 

af cykelstierne, der samtidig gøres bredere; samt mere plads til fodgængere. 

Nørrebro Station er et centralt knudepunkt for kollektiv trafik med Metro, S-tog 

og busser. Det forventes at op mod 35.000 passager vil ankomme til/afrejse fra 

området hver dag. Under hele entreprisen er der taget hensyn til forretningerne 

således at der hele tiden har været adgang til disse; passagerer til og fra 

metro/s-tog og bus samt fodgængere og cyklister. Ligeledes har entreprisen som 

alt andet været ramt af Coronapandemien – og alt arbejde har været underlagt 

restriktioner herom. 


Bygherre 

Københavns kommune 

Rådgiver 
Rambøll 

Anlægsår 
2020