Promenadesiten Vallensbæk

Promenadestien i Vallensbæk er etableret langs Vallensbæk Torvevej. Den forbinder det ny amfiteater på Centervej helt ned til Gl. Køge landevej. 
Den bugter sig smukt gennem landskabet og har på sin vej små hyggelige rum til både afslapning, leg og læring! 

 

Fakta om projektet: 
Afgravning, flytning og bortkørsel af 7.000 m3 jord 
1800 m2 bundopbygning 
2000 m2 belægning i specialudvalgte granitfliser. 
8000 m2 græs 
Hoppesten og balancestubbe. Læringspladser med vand, hvortil der er placeres ledningsnet til at transportere vandet rundt, samt en Ø2000 speciellavet teknikbrønd. 
Staude, regnvands- og græs bede, nye træer og hække. 

 

Bygherre 

Vallensbæk kommune 

Rådgiver 
Orbicon 

Anlægssum 
2,5 mio 

Anlægsår 
2017