Sennepsmarken

Krydset ved Hummeltoftevej/ Sennepsmarken er omlagt for at øge trafiksikkerheden og til at kunne håndtere den øget trafik fra motorvejen og de omkringliggende boligområder. 


Krydset er særdeles trafikeret af især cyklister og billister. Sikkerheden er skabt ved etablering af signalanlæg, heller og plantet træer til afskærmning af cykelsti. 


Alt blev kordineret så trafikken blev opretholdt på den mest optimale måde og arbejdet kunne gennemføres som planlagt efter tidsplanen 
Bygherre 

Lyngby Tårbæk kommune 

Rådgiver 
Viatrafik 

Anlægssum 
3 mio 

Anlægsår 
2019