Slagelsegade - Gårdsanering

Sanering af 3 gårdrum med meget begrænsede adgangsforhold. Formålet var at skabe små hyggelige oaser midt i storbyen, indrettet til ophold og leg for beboerne. 

Projektet indeholder bl.a. total rydning af alle gårdrum. 


Ny afvanding, bundopbygning og belægning i alle gårdene. 
Opførelse af nye insitustøbte støttemure og trapper. Nyt inventar, herunder cykelstativer, tørrestativer, pergolaer, hegn og skraldeskur mv. 


Plantning af træer, buske, stauder samt slyngplanter langs facade og ved pergolaer. 
Renovering af hele kloakanlægget. 
Portene blev renoveret med ny støbeasfalt, maling og fenderlister. 

 

 

Bygherre 

Københavns kommune 

Rådgiver 
Gaardrum.dk 

Anlægssum 
3,3 mio 

Anlægsår 
2016-2017