Solrød Torv

Solrød Torv har fået etableret en flot forplads med klinkebelægning og mulighed for ophold. 

Der er etableret siddepladser med stålkanter, trædæk og ny beplantning. Det gamle springvand er erstattet af et mindre, opsat ny belysning hvilket øger tilgængeligheden for torvets brugere.


Fakta om projektet:

  • ca 1000 m2 klinkebelægning
  • 90 lbm sandsten
  • Etableret nyt springvand
  • Ny belysning
  • Integrerede trapper
  • Teknik- og reservoirbrønd
  • 6 stk. nye brønde
  • Dræn


 

Bygherre 

Solrød Kommune 

Rådgiver 
Zoffmann Holm

Anlægsår 
2021