Solrødgaard Rensningsanlæg

Skåret ved Solrødgårds rensningsanlæg, er der mellem de to bygninger etableret et opholdsrum, med ny belægning, sedummåtter, beplantning og en gennemgående grøft/vandrende. Det skal fungere som et læringsrum om vandets egenskaber, fakta og måder at håndterer det på. 

 

Bygherre 

Hillerød Forsyning 

Rådgiver 
Henning Larsen 

Anlægssum 
2 mio 

Anlægsår 
2017/2018