Tomsgårdsvej - Fremtidens gårdrum

Et demonstrationsprojekt for gårdhaver inden for klimatilpasning,
skybrudssikring og bæredygtighed. Gården etableres med øje for at bruge
genanvendte eller bæredygtige byggematerialer og anlægges med det
lavest mulige CO2 aftryk. Alle maskiner er enten eldrevne eller kører med
fossiltfrit brændstof (HVO diesel) under hele anlægsprojektet.


Det aflange, diagonale gårdrum bygges op som tre sammenbundne
elementer. Der etableres en slynget morænemur i gårdens fulde længde
for at forsinke og sikre nedsivning af kraftige regnskyl på det skrånende
terræn. I gårdhavens vestlige ende etableres en vandtrappe langs
terrænmuren, hvor vandet langsomt kan løbe ned. Muren inddeler
gårdhaven i mindre rum til ophold, leg og bynatur. Langs med bygningen
bevares det eksisterende brandredningsareal som en lang promenade,
hvor der etableres små pladser til ophold, cykelparkering og lign. Mod vest
etableres en åben eng og en have med frugttræer. I den østlige ende
etableres en lille lund med et nyt legeområde. Samtlige træer bevares i
gården.


Fakta om projektet:

  • Terrænregulering
  • Nedrivning & sanering af garageanlæg
  • 750 m2 klinkebelægning
  • insitustøbt vandtrappe
  • Sætning af 2 Ø3000 brønde, 3 stk. Ø1250 & ca. 40 stk fra Ø200-Ø600
  • Etablering af 174 m3 faskine
  • Beplantning - 95 træer, 1000 m2 stauder & ca. 2000 m2 vilden

 

Bygherre 

Københavns Kommune

HOFOR A/S 

Rådgiver 
SLA A/S

Niras A/S

Anlægsår 
2021-2022