Virumparken

Der er skabt et forsinkelsesbassin som skal rumme vand fra omkringliggende boliger. 
Vandet bliver dirigeret ned i en nyanlagt sø som fungere som opsamlingsted og bliver en del af det naturlige landskab omkring sig.  
 

Projektet indeholder: 
Anlagt nye brønde og dræn op til Ø 560 rør 
Der er plantet 45 træer, 550 buske & 1500 plugs 
Græs 3000 m2 
Vegetationsengmåtter. 800 m2 


Referenceudtalelse

Nina Ilona Caspersen,Lyngby-Taarbæk forsyning udtaler: 
”Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S har etableret et regnvandsbassin i Virumparken til forsinkelse af regnvand fra et større parcelhusområde. SCHELLER, HOUGAARD & PETERSEN A/S var entreprenører på regnvandsbassinet. Opgaven indebar dels udgravning dels beplantning og kloakarbejde. SHP løste opgaven tilfredsstillende og havde i forbindelse med opgaveløsningen en god dialog med naboer og øvrige interessenter. I forbindelse med diverse udfordringer i løbet af projektet var shp behjælpelig med at finde alternative løsninger hvilket betød at projektet kom godt i mål.” 

 

Bygherre 

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S 

Rådgiver 
Alectia / Niels Lützen Landskabsarkitekter 

Anlægssum 
4,2 mio 

Anlægsår 
2016